SÚČASNOSŤ

2009 - doteraz

    V súčasnej dobe tvorí súbor 8 tanečných párov, 12-členná ľudová hudba a 4-členná spevácka skupina. Pravidelne nacvičuje 2 krát v týždni v Zrkadlovej sále kina HVIEZDA Trenčín  a svoje rady pravidelne ročne dopĺňa konkurzom do všetkých zložiek súboru.

Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z regionálnych oblastí Trenčína, Myjavy, Šariša a Zemplína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov - primášov z okolia Trenčína (Jozefa Michalca st.  zo Selca a Jána Púčeka z Hornej Poruby).

Súbor uskutoční približne 25 vystúpení ročne, od založenia realizoval viac ako 1 970 vystúpení a  77  zahraničných zájazdov. Jeho umenie v zahraničí mohli obdivovať diváci v 24 krajinách sveta ( USA, Kanada, Mexiko, Argentína, Austrália, Japonsko, Egypt a takmer celá Európa ).

K výrazným úspechom súboru v tomto období patria ceny z rôznych medzinárodných folklórnych festivalov ako i ocenenia z celoslovenských súťaží či domácich festivalov.

V r. 2000 založil súbor na ustanovujúcej členskej schôdzi Občianske združenie FS DRUŽBA, ktoré bolo dňa 19. 12. 2000 zaregistrované na Ministerstve vnútra  SR. V r. 2001 nahrala ľudová hudba spolu so speváckou skupinou súboru prvé CD pod názvom " V tanci a piesni ".

Folklórny súbor Družba sa cieľavedomou prácou umeleckého i organizačného vedenia postupne prepracoval medzi úspešné umelecké kolektívy na Slovensku. Mladí ľudí, ktorí tu pracujú v hudobnej, tanečnej či speváckej zložke aktívne využívajú svoj voľný čas, rozvíjajú svoje estetické cítenie a lásku ku kultúrnemu dedičstvu svojich predkov.

V septembri 2011 prijal pozvanie na MFF "V mieri a pokoji" v maďarskej Békéscabe.

V auguste 2012 účinkoval na medz. folkl. festivaloch v Českej repubike a  v Maďarsku: "LETO NA SOLÁNI" vo Veľkých Karloviciach a "FEDO" v Zlíne a na  Nemzetközi Néptánc Fesztivál v Mohácsi.

V auguste 2013 sa súbor vrátil z talianského  medz. folkl. festivaloch "RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE "SANNIO MONDIAL FOLK", ktorý sa konal v regionoch Campania, Molise a Abruzzo.

Dňa  22. novembra 2014 sa súbor predstaví verejnosti  novým slávnostným program k oslavám 60. výročia založenia súboru.

 

Z činnosti súboru v rokoch 1999 - 2009

História (1954-1999)