Dedinská folklórna skupina SELČAN 

Podhorská obec Selec (320 m n.m.; 950 obyvateľov) - leží 16 km južne od Trenčína v závere Seleckej doliny - na konci štátnej cesty, ktorá je jediným spojením obce s okolím. Je takmer úplne zovrená v horskej kotline severozápadnej časti Považského Inovca (1042 m). 

   Prvý krát je v listine doložená v r. 1439 ako "possessio seu villa Selcz" . Obyvateľstvo sa zaoberalo výrobou drevených predmetov, známi boli seleckí varechári. Strihali sa tu ovce a boli tu dve valchy - na valchovanie súkna a vápenica. V r. 1742 tu založil Anton Rezner papiereň. V obci sa nachádza i zaujímavá technická pamiatka - dom s vodným kolesom. Katolícky kostol Sv. Bartolomeja apošt. je klasicistický, zväčšený a renovovaný bol zo staršieho kostola r. 1780. Zvony sú z r. 1627 a 1822.

Do kultúrneho života obce v súčasnosti najviac prispieva folklórna skupina SELČAN ( vznikla r. 1964 ) a detský folklórny súbor SELČANKA (1971)

SELČAN - Vianoce pod hradom 2004

        Oba kolektívy, ktoré vo svojom repertoári prezentujú výlučne zvyky a tradície svojho regiónu, vedie František Žovinec. Zriaďovateľom oboch súborov je Miestne osvetové stredisko za výdatnej pomoci Obecného úradu v Selci. Počas 40 rokov činnosti sa v skupine vystriedalo cca 200 učinkujúcich a na konte má viac ako 700 vystúpení. Skupina učinkovala viackrát na folklórnych festivaloch vo Východnej, Strážnici, Myjave, Detve atď. Jej členovia sa zúčastnili 6 krát zo 7 postupových celoslovenských prehliadok "NOSITELIA TRADICIÍ". Taktiež reprezentovala v Juhoslávii, Maďarsku a vo Francúzsku. Súčasťou folklórnej skupiny je 7 členná sláčiková hudba pod vedením Petra Žovinca.

LH Selčan - HABOVKA 2004

    Na sviatok patróna kostola obce - Svätého Bartolomeja - sa každoročne prvú nedeľu po Bartolomejovi ( 24. augusta ) schádzajú v obci rodáci, ktorých život zavial do ďalekého sveta. Všetci sa zídu na slávnostnej Svätej omši v kostole, po ktorej sa rozídu do rodín, kde po dobrom hodovom obede zaspomínajú na staré dobré časy. V pondelok podvečer sa všetci opäť schádzajú na tradičných "poprávkach" - na HODENCOCH  čiže spontánnej ľudovej zábave celej obce pred miestnou krčmou.

    V apríli 2003 ľudová sláčiková hudba doplnená o muzikantov všetkých generácií zo Selca  nahrala pod vedením neopakovateľného, svojrázneho a spontánne hrajúceho Jozefa Michalca st. (*1921 ) svoje prvé CD pod názvom "ROK POD INOVCOM".

Viac o DFS SELČAN: http://www.zsselec.edu.sk/obec/folklor/folklor.htm