HISTÓRIA

Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá pracovala v malom nábytkárskom podniku Družba n. p. v Trenčíne, viedla v apríli  l954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomenným názvom. Tento názov Družba zároveň symbolizoval postavu svadobného družbu z obradového zvykoslovia v trenčianskom regióne.

Z kroniky súboru vyberáme ...

1954 - 1964


1964 - 1974


1974 - 1989


1989 - 1999
 

1999 - 2009

Súčasnosť (2009 - 2011)