REPERTOÁR

  Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z regionálnych oblastí Trenčína, Myjavy, Šariša a Zemplína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov - huslistov z okolia Trenčína ( Jozefa Michalca st. zo Selca a Jána Púčeka z Hornej Poruby).

Pre lepšiu orientáciu vo veľkom množstve informácií sme repertoár súboru rozdelili :

Do roku 1979

Po roku 1979

 

alebo

 

Tanečný

                     Spevácky   repertoár

Hudobný