VIDEO

Na tejto stránke Vám ponúkame na prezretie ukážky z videozáznamov (*.mpg) z niektorých našich tanečných programových čísel ako aj možnosť objednávky DVD záznamu z celého nášho koncertu:

Názov tanca Popis

Oblasť 

Ukážka
VRTENÁ fašiangový párový tanec Na Konope

KUBRA

Trenčín

vrtena.mpg (4,5 Mb)

SALÁTOVÉ HODY zvykoslovný tanečný blok s párovými tancami Na kĺby,Vyhadzovaný,Čardáš

KUBRA

Trenčín

hody.mpg (4,8 Mb)

  DVD videozáznam programu "PRED MUZIKU"

zo slávnostného koncertu  pri príležiosti 50. výročia súboru je možné si objednať na adrese fsdruzba@szm.sk  

Cena: DVD (2 disky): 12,- € + poštovné.