PROGRAM Seniorklubu

TANEC Kačací

    Prvým tancom Senior klubu bol tanec s príznačným názvom Kým žiješ, tancuj, ktorý bol prvý krát uvedený na premiére 45. výročia súboru. 

V choreografii Jaroslava Mikoláška sú v ňom zakomponované jednotlivé tance z oblastí Dolnej Súče, Trenčianskej Turnej a Kubry.

Ďalším tancom, ktorý nasledoval bol Kačací tanec. Tento tanec sa tancoval na svadbách vždy keď vrcholila zábava.

Postupne pribúdali ďalšie tance, ktoré "postavil" Štefan Sadovský:

Jaroslav Mikolášek je autorom ďalších párových tancov:

» Polky - tance od Trenčína  s tancami Hankovská polka, Židovská, Šimi a Záhradnicka polka

» Po trenčiansky - sólový párový tanec

» Vrtený a Uklakovaná je párový tanec z Kubry, ktorého základ tvoria rovnomenné tance

» Vyskacuvaná - Škadril z Omšenia

» Párový tanec Čardáš z východného Slovenska je malým odskočením z nášho regiónu.

»Tanečná kompozícia Verbunk je spomienkou na vojenské časy - tak ako sa v dávnych časoch rukovalo.

» Fašiangy -  zvykoslovné pásmo

» Vodená z Kubry

» Sotyš - 8 párový tanec

» 1 párové Mazurky z okolia Trenčína

» tanečná choreografia Myjavská suita z oblasti Turej Lúky ( Myjava ) s tancami Uklakovaný čardáš, Starobabská, Hustý a Vyhadzuvaný.

» Rábi - mužský tanec s vojenskou tématikou zo Šaštína

» Žabák a Káčerový - žartovný párový jarný tanec

» Tance zo Sekúl